Bûtengewoan Berikber

Bûtengewoan Berikber, denk u mee?   Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om hun eigen woonomgeving. Daarom organiseert provincie Fryslân dat zij aan de slag kunnen met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van hun woonomgeving. De provincie hoort graag van de inwoners hoe de bereikbaarheid van het platteland beter kan! Goede ideeën testen we in de praktijk. Bij succes neemt de provincie het mee in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer.