Redbadtsjerke

In het midden van Jorwert staat een gotisch/romaanse kerk, de Radboudkerk of Redbadtsjerke in het Fries. Precieze bouwdatum van de kerk is niet bekend. Maar de stenen kerk dateert uit de elfde eeuw. Waarschijnlijk heeft er voor deze kerk nog een houten kerk gestaan.

De toenmalige Rooms-Katholieke parochie heeft als patroon (bescherm) heilige Sint Radboud (Bisschop van Utrecht 899 – 917) gekozen. De kerk van Jorwert is de enige kerk in Friesland die aan Sint Radboud is toegewijd.

Bisschop Radboud (boodschapper van goede raad) stamde van moederszijde af van de beroemde Friese koning Radboud. Bisschop Radboud stierf op 29 november 917 in Ootmarsum. Zijn lichaam werd naar Deventer overgebracht. De dag van de overbrenging 25 juni werd gevierd als zomerfeest van de heilige.

Tegenwoordig wordt de Friese vertaling voor de kerk “Redbadtsjerke” gebruikt. Oorspronkelijk was de kerk van Jorwert een katholieke kerk, vallend onder het bisdom Utrecht. Na de Reformatie (1580) kerkhervorming, waarbij het rooms-katholieke geloof werd verbannen, is de kerk overgegaan in protestants beheer.

De Redbadtjerke is door de Rijksdienst voor het Cultureel Ergoed als beschermd monument ingeschreven onder nummer 8494 d.d. 18-3 1970.

Stichting Âlde Fryske Tsjerken
De Redbadtsjerke in Jorwert is sinds 1970 eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT). De plaatselijke commissie vertegenwoordigt de stichting op plaatselijk niveau. De vrijwilligers van deze commissie heeft de Redbadtsjerke in beheer en verhuurt die aan o.a. de PKN-gemeente Westerwert, Stichting Nijklaester, muziekgezelschappen, particulieren. De kerk dient tevens als trouwlocatie. Meer informatie nodig of een afspraak maken? Neem dan contact op met iemand van de plaatselijke commissie: Mathieu van den Boogaard (tel: 06-53715308) of Anita de Boer (058-2519901). Mailadres: saftjorwert@gmail.com  
Protestantse Gemeente Westerwert
De protestantse gemeente Westerwert gebruikt de kerken van Jorwert, Mantgum en Weidum beurtelings voor haar wekelijkse diensten. Ds Hinne Wagenaar, ook betrokken bij Nijkleaster, is sinds juli 2012 de vaste predikant voor de gemeente Westerwert.  
Aanmelden Digitale Nieuwsbrief  
Stichting Nijkleaster
De Stichting Nijkleaster beijvert zich voor een nieuw klooster in Friesland Dit nieuw klooster wil een centrum vormen, op protestantse leest geschoeid, waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken om op adem te komen, en tegelijk een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten in liturgie en gesprek, studie en werk, plezier en recreatie. De doelstelling is om nieuwe wegen te zoeken voor het evangelie en op deze wijze een aandeel te leveren aan persoonlijke, maatschappelijke en kerkelijke vernieuwing.  
Historie Redbadtsjerke
De kerk van Jorwert bestaat al sinds de 11e eeuw. Deze lange historie heeft natuurlijk haar sporen achtergelaten in de kerk. De werkgroep Historie van Jorwert heeft een beschrijving gemaakt van de Redbadtsjerke, waarbij ook veel historisch beeldmateriaal toegankelijk is gemaakt.  
Audio-tour Redbadtsjerke