Stichting Iepenloftspul Jorwert

De Stichting Iepenloftspul Jorwert zorgt sinds 1954 voor het organiseren van het Iepenloftspul in de notaristuin in Jorwert. Op de website van het Iepenloftspul  is veel informatie te vinden over dit jaarlijkse evenement.

Bestuur

Harry Kaspers (voorzitter)
Nelleke Meindertsma (secretaris)
Melle Tilsma (penningmeester)

Contact

Bestjoer@iepenloftspuljorwert.nl

Adres

Sluytermanwei 1
9023 AB Jorwert